คำอธิบายสิ่งที่ทำขึ้น

เปิดเพลงเลย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนยังไงเราก็เพื่อนกัน สิ่งที่เราทำขึ้นขอให้อยู่ในความทรงจำทุกคนนะ

คุณครูที่สอนพวกเรามา(บางท่านหาไม่เจอ)

0

เพลงที่ 2

เพลงที่ 3

T-T

สิ่งที่ยังเหลือ

จะได้ไม่ลืมกัน

พรหมลิขิต

มิตรภาพ

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ